Bases Legais

PROMOCIÓN LANZAMENTO WEB BEBÉ GADIS 2022

PROMOCIÓN: “Lanzamento web BebeGadis”

GADISA RETAIL. S.L.U. a través da cadea de Supermercados Gadis, desde a web de www.bebegadis.es , levará a cabo unha promoción especial polo lanzamento da nova web desde o 25 de maio do 2022 ata o 7 de xuño do 2022. O premio desta promoción deberase recoller nun supermercado GADIS de Galicia ou Castela e León.

Esa promoción ten ámbito nacional, podendo participar na mesma de forma voluntaria, os residentes no territorio español, maiores de 18 anos. Sempre que cumpran a mecánica promocional.

MECÁNICA

O usuario pode participar entrando na web www.bebegadis.es, rexistrándose no apartado correspondente dedicado á promoción e introducindo os datos solicitados para o fin. É obrigatorio para todos os interesados en participar nesta promoción ler e aceptar o capítulo de “Condicións de uso”, previamente á súa participación.

Poderán acceder ao sorteo as persoas que realicen o rexistro no apartado dedicado á promoción e completen os campos requiridos. O premio será entregado no GADIS máis próximo á persoa gañadora, previa presentación do DNI.

Cada usuario só poderá resultar gañador dun único premio nesta promoción.

PREMIOS E SORTEOS

Sortearanse 25 mochilas-neveira, 10 vales de 25€ para gastar en supermercados GADIS en tenda física (non válido para tenda en liña) de Galicia ou Castela e León, e 10 peluches Dino.

DATAS DOS SORTEOS

A promoción do sorteo comezará o 25 de maio de 2022 e terminará o 7 de xuño de 2022. A comunicación dos gañadores realizarase o 8 de xuño de 2022 a través da web de Bebé Gadis e vía correo electrónico, tal e como se explica no apartado de “Comunicación da promoción”.

En cada sorteo desígnase ao azar 1 gañador/a para cada premio.

O prazo para reclamar o premio será de 10 días desde a comunicación do gañador.

COMUNICACIÓN DA PROMOCIÓN

Os gañadores da promoción serán comunicados:
– A través da web www.bebegadis.es
– Vía email, a todos aqueles usuarios rexistrado en bebéGadis e poderá ser comunicada telefonicamente para axilizar a entrega do premio.

FUNCIONALIDADE E PROCEDEMENTOS

O usuario deberá darse de alta e rexistrado previamente para poder participar.

Para darse de alta o usuario deberá cumprimentar correctamente todos os campos solicitados no formulario de alta:

DATOS OBRIGATORIOS
– NOME E APELIDOS DO USUARIO.
– E-mail DO USUARIO.
– ALCUME.
– PROVINCIA E CÓDIGO POSTAL.
– CONTRASINAL.

DATOS VOLUNTARIOS:
– TELÉFONO.

Unha vez cumprimentado o formulario cos datos necesarios e comprobado co sistema que os datos son correctos, darase a benvida ao usuario á plataforma e comunicaráselle o envío dun email á conta de email rexistrada na cal existirá unha ligazón que o usuario deberá utilizar para confirmar o seu rexistro e proceder desde entón á súa participación en bebegadis.es.

Unha vez o usuario deuse de alta correctamente, deberá acceder ao formulario de Rexistro ou Login, no cal deberá introducir o seu email e contrasinal facilitada para poder acceder ás zonas delimitadas para usuarios rexistrados no sistema

ACEPTACIÓN DAS BASES

Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan as súas bases e o criterio de Supermercados Gadis en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo.

TRATAMENTO DE DATOS

De conformidade coa lexislación en materia de protección de datos e, en concreto, co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, GADISA RETAIL, S.L.U., como responsable do sitio web www.bebegadis.es informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nos ficheiros titularidade de GADISA RETAIL, S.L.U.

Os usuarios, mediante a marcación da casa de “Acepto Condicións xerais de uso”, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

  1. Participar na promoción/s que se presenten na mesma, así como, para atender a relación dos usuarios deste sitio web.
  2. Realizar estudos estatísticos.
  3. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen ao dispor do usuario no sitio web da compañía.
  4. No caso de futuros servizos, promocións ou similares, indicarase a finalidade/é nos formularios de recollida de datos establecidos para o efecto ou nestas Condicións Xerais de Uso.

As categorías de datos corresponden a datos identificativos, nome e apelidos, alcume, provincia, datos de contacto: email, teléfono.

O tratamento dos datos persoais levados a cabo por Gadisa Retail, S.L.U. responde exclusivamente os fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos, estando lexitimada para iso polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar as presentes condicións. O tempo de conservación dos datos será o correspondente á duración da relación comercial entre Gadisa Retail, S.L.U. e o cliente, ou ata que exerza os seus dereitos de cancelación ou supresión.

GADISA RETAIL, S.L.U. garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos, nos termos dispostos na lexislación vixente. Poderá exercer os seus dereitos dirixíndose por correo postal a GADISA RETAIL, S.L.U. Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña) ou á dirección de correo electrónico lopd@gadis.es con referencia “Protección de Datos- BEBEGADIS.es” a través dun escrito asinado para o efecto achegando unha fotocopia do seu DNI.

Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.57