Bebegadis

Search
Close this search box.

Bases Legais

PROMOCIÓN BEBÉ GADIS 2022

PROMOCIÓN: “Códigos BebeGadis”

GADISA RETAIL. S.L.U. a través da cadea de Supermercados Gadis levará a cabo unha promoción desde o día 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2022 ambos inclusive, baixo a modalidade de “Códigos BebéGadis”. O premio desta promoción deberase recoller nun supermercado GADIS de Galicia ou Castela e León.

Esa promoción ten ámbito nacional, podendo participar na mesma de forma voluntaria, os residentes no territorio español, maiores de 18 anos. Sempre que cumpran a mecánica promocional.

MECÁNICA

O usuario pode participar entrando na web www.bebegadis.es, rexistrándose e introducindo o código obtido en establecementos Gadis. É obrigatorio para todos os interesados en participar nesta promoción ler e aceptar o capítulo de “Condicións de uso”, previamente á súa participación.

Poderán acceder ao sorteo as persoas que realicen unha compra superior a 6 € en produtos infantís en calquera establecemento Gadis. Recibirán un código por cada 6 € de compra en produtos infantís que terán que introducir no espazo habilitado para iso na web www.bebegadis.es. O premio será entregado á persoa gañadora previa presentación do DNI.

Cada usuario só poderá resultar gañador unha única vez no ano.

PREMIOS E SORTEOS

Sortearanse mensualmente un ou varios premios ata fin da promoción.

DATAS DOS SORTEOS

Os sorteos realizaranse na primeira semana hábil do mes seguinte ao comezo da promoción.

En cada sorteo desígnase ao azar 1 ou varios gañadores para cada premio.

O prazo para a reclamar o premio será de 10 días desde a comunicación do gañador.

COMUNICACIÓN DA PROMOCIÓN

Os gañadores da promoción serán comunicados:
– A través da web www.bebegadis.es
– Vía email, a todos aqueles usuarios rexistrado en bebéGadis e poderá ser comunicada telefonicamente para axilizar a entrega do premio.

FUNCIONALIDADE E PROCEDEMENTOS

O usuario deberá darse de alta e rexistrado previamente para poder participar.

Para darse de alta o usuario deberá cumprimentar correctamente todos os campos solicitados no formulario de alta:

DATOS OBRIGATORIOS
– NOME E APELIDOS DO USUARIO.
– E-mail DO USUARIO.
– ALCUME.
– PROVINCIA E CÓDIGO POSTAL.
– CONTRASINAL.

DATOS VOLUNTARIOS:
– TELÉFONO.

Unha vez cumprimentado o formulario cos datos necesarios e comprobado co sistema que os datos son correctos, darase a benvida ao usuario á plataforma e comunicaráselle o envío dun email á conta de email rexistrada na cal existirá unha ligazón que o usuario deberá utilizar para confirmar o seu rexistro e proceder desde entón á súa participación en bebegadis.es.

Unha vez o usuario deuse de alta correctamente, deberá acceder ao formulario de Rexistro ou Login, no cal deberá introducir o seu email e contrasinal facilitada para poder acceder ás zonas delimitadas para usuarios rexistrados no sistema

ACEPTACIÓN DAS BASES

Os participantes, polo mero feito de participar na presente promoción, aceptan as súas bases e o criterio de Supermercados Gadis en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo.

TRATAMENTO DE DATOS

De conformidade coa lexislación en materia de protección de datos e, en concreto, co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, GADISA RETAIL, S.L.U., como responsable do sitio web www.bebegadis.es informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nos ficheiros titularidade de GADISA RETAIL, S.L.U.

Os usuarios, mediante a marcación da casa de “Acepto Condicións xerais de uso”, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

  1. Participar na promoción/é que se presenten na mesma, así como, para atender a relación dos usuarios deste sitio web.
  2. Realizar estudos estatísticos.
  3. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen ao dispor do usuario no sitio web da compañía.
  4. No caso de futuros servizos, promocións ou similares, indicarase a finalidade/é nos formularios de recollida de datos establecidos para o efecto ou nestas Condicións Xerais de Uso.
    As categorías de datos corresponden a datos identificativos, nome e apelidos, alcume, provincia, datos de contacto: email, teléfono.

O tratamento dos datos persoais levados a cabo por Gadisa Retail S.L.U. responde exclusivamente os fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos, estando lexitimada para iso polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar as presentes condicións. O tempo de conservación dos datos será o correspondente á duración da relación comercial entre Gadisa Retail, S.L.U. e o cliente, ou ata que exerza os seus dereitos de cancelación ou supresión.

GADISA RETAIL, S.L.U. garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidad de datos, nos termos dispostos na lexislación vixente. Poderá exercer os seus dereitos dirixíndose por correo postal a GADISA RETAIL, S.L.U. Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña) ou á dirección de correo electrónico lopd@gadis.es con referencia “Protección de Datos- BEBEGADIS.es” a través dun escrito asinado para o efecto achegando unha fotocopia do seu DNI.

Igualmente ten vostede dereito a presentar a súa reclamación ante a Axencia de Protección de Datos.