Skip to content

Intervalo interxenésico: o espazamento entre embarazos

¿Cal é o tempo prudencial para volver a quedar embarazada? A recomendación máis común é entre dous e cinco anos. ¿Por que este prazo? UNICEF sinala que é importante que se produza un intervalo mínimo de dous anos entre embarazos para que o organismo da nai poida recuperarse tras o anterior embarazo e parto. Deste xeito mellóranse moito as condicións para a nova xestación.

¿Cales son os riscos? Ben, se o prazo é inferior a dous anos, aumentan as complicacións de parto prematuro e/ou baixo peso do bebé ao nacer. Tamén risco de ruptura uterina (que chega a duplicarse), o que ocasiona que se teña que facer un parto por cesárea previa.

De feito este intervalo mínimo coincide cun período de lactación estándar. Se a lactación é exclusiva e á demanda, este lapso de tempo durará entre 2 e 3 anos. Durante este período, dar de mamar, xunto coa ausencia de menstruación, permitirache aforrar ferro e calcio, o cal repercutirá nunha recuperación óptima despois do primeiro parto.

Outro factor a ter en conta é o de que se se reduce o período entre embarazos vas ter que poñer a túa atención en dous nenos, o que che resultará esgotador.

Por outra parte, esperar demasiado tamén pode xerar problemas. Primeiro físicos: deixar un espazo entre embarazos maior de 5 anos pode aumentar os riscos de prematurez, baixo peso ao nacer ou hipertensión durante o embarazo. Outra desvantaxe sería o de criar dous “fillos únicos”. Se o espazo é maior de cinco anos, a diferenza de idade, fará difícil que compartan xogos e actividades durante a infancia.

Comparte esta noticia