Probas médicas no segundo trimestre do embarazo

Chegamos ao segundo trimestre aínda con algún recordo das náuseas do primeiro e con ganas de ver evolucionar e crecer ao bebé. Lembra que podes atopar máis información sobre o primeiro trimestre no noso blog.

O segundo trimestre do embarazo desenvólvese da semana 13 á semana 27 e, neste período, o bebé experimentará cambios significativos que imos coñecer a continuación.

Evolución do bebé durante o segundo trimestre

Neste novo trimestre xa se poderá diferenciar o sexo do bebé, aínda que quizais non ao comezo, e dependendo sempre de como se atope situado e o moito ou pouco que se mova durante as ecografías.

A partir da semana 16 máis ou menos o bebé empezará a moverse no seu pequeno fogar, e poida que xa o empeces a notar sobre todo se non é o primeiro embarazo. Os movementos máis bruscos, como as famosas patadiñas, adoitan chegar un pouco máis adiante, a partir da semana 19.

Sobre a semana 23 o bebé empezará a reaccionar aos sons, polo que este é un momento fabuloso para falarlle, poñerlle música, etc.

Evolución da mamá durante o segundo trimestre

Con respecto á evolución da mamá seguramente as náuseas se vexan reducidas e a barriga empezará a crecer dunha forma máis notoria. Será unha etapa relativamente cómoda porque o tamaño da barriga aínda non será molesto para realizar actividades do día a día.

Con todo, poida que teñas dores de cabeza ou cistites, para o que recomendamos unha boa hidratación con polo menos dous litros de auga ao día. Tamén poden aparecer dores de costas e cansazo, síntomas totalmente normais que se deben tentar levar con calma e respectando o que necesita cada corpo e cada mamá.

Na medida do posible e a condición de que o equipo médico non paute o contrario, recoméndase realizar exercicio físico leve/moderado, para favorecer o estado de saúde da mamá e do bebé. Podes consultar algunha rutina de exercicio no noso blog de 7 rutinas de exercicio durante o embarazo.

Que probas médicas terás que facer durante o segundo trimestre do embarazo?

Unha das probas máis sinaladas durante o segundo trimestre é o Test de O‘Sullivan, tamén coñecida como a proba de determinación de glicosa, entre as semanas 24 e 28 de embarazo.

Esta proba serve para diagnosticar a diabetes xestacional e, no caso de que salga algún resultado alterado, realizaríase outra proba de tolerancia á glicosa para determinar exactamente o risco de padecer a patoloxía. Será a matrona e xinecólogo/a quen determine as medidas para seguir para cada caso particular.

Durante este período tamén se realiza unha ecografía morfolóxica completa e, a partir da semana 20, recoméndase empezar coas sesións de preparación ao parto.

E a amniocentesis? que é? téñoa que facer? ten risco?

A proba da amniocentesis provoca dúbidas e moita confusión entre futuras mamás e papás. Empecemos polo básico: para que serve esa proba? Esta proba utilízase para diagnosticar trastornos xenéticos, defectos conxénitos e outros posibles problemas. Consiste en tomar e analizar unha mostra de líquido amniótico, co que para iso teñen que realizar unha picada na barriga para tomar a devandita mostra.

Teño que realizarme esta proba? Aquí chegan as dúbidas. En principio e nun embarazo saudable e sen complicacións, non é unha proba que se faga por defecto. Para descartar as enfermidades e/o patoloxías que analiza esta proba existen outras cun menor risco ou de risco nulo para o bebé.

Entón, ten risco esta proba? Si, é baixo, pero o risco de aborto espontáneo existe polo que non se adoita recomendar esta proba como primeira medida para descartar posibles enfermidades.

Existen tamén algúns casos nos que si se recomenda realizar a proba, por exemplo, con embarazos de risco, se hai antecedentes de trastornos xenéticos na familia, se as probas xenéticas mostran que algún dos membros da parella é portador dun trastorno xenético.

O proceso de toma de decisión sobre se é recomendable realizala ou non seguiralo cos especialistas, que che pautarán sempre o mellor para ti e para o teu bebé.

En calquera caso, a proba será recomendada e consensuada cos pais.

Para terminar, deseamosche gozar de cada momento desta etapa, aínda que haxa momentos complicados serán semanas e meses que lembrarás toda a vida.

 

Artigo escrito en colaboración con AGaEP, a Asociación Galega de Enfermaría Pediátrica.

logo_agaep