Skip to content

Nutrición Da Nai

O aumento de peso durante o embarazo

O aumento de peso durante o embarazo é un asunto que preocupa á maioría das mulleres, no entanto é algo completamente normal. A dúbida xorde cando se preguntan cantos quilos deben engordar. Unha cuestión que depende da historia persoal de cada muller e de múltiples factores, tales como o peso prexestacional (peso ao inicio do embarazo), retención de líquidos e o tipo de alimentación.

Leer máis »

Intolerancias alimentarias

A intolerancia alimentaria é unha reacción menor que a alerxia, que non se produce de xeito inmediato, nin afecta ao sistema inmunolóxico e que incapacita a consumir certos alimentos ou ingredientes deles, xa que chega a producir efectos adversos sobre a saúde.

Leer máis »