Bebegadis

Search
Close this search box.

Etapas do embarazo

Probas médicas

O triplo screening é unha proba de sangue para o risco de enfermidades cromosómicas no feto e malformacións do tubo neural, realízase en todas as embarazadas independentemente de que se realicen a amniocentesis ou non.

As transaminasas elevadas poden ser debidas a distintas complicacións do embarazo ( como a síndrome HELLP ) por tanto debe ser consultado co obstetra.

A proba de tolerancia á glicosa realízase a todas as embarazadas co obxectivo de descartar o risco de desenvolver diabetes gestacional.

Realízase xeralmente entre as semanas 24 e 28 de xestación e consiste en administrar unha cantidade determinada de glicosa por vía oral, e medindo a glicosa en sangue (glucemia) antes e, normalmente, entre unha e dúas horas despois.

Os resultados anormalmente altos poden indicar que se trata dunha diabetes gestacional que precise tratamento con dieta ou, mesmo, con insulina. Prodúcense falsos positivos pola toma dalgún medicamento ou en situacións de estrés severo.

Non inflúe a dieta baixa en glicosa.

De entrada debe confirmarse a dilatación cunha ecografía realizada nos primeiros 15 días de vida, e a actitude para seguir depende do resultado desta.

Na maioría dos casos a causa destas dilatacións é unha hidronefrosis fisiolóxica e transitoria, que se soluciona sen tratamento, con todo débese descartar a presenza dalgunha outra causa patolóxica.

A amniocentesis é un procedemento non exento de risco e, aínda que é baixo, non é obrigatorio realizala, podes comentar co xinecólogo as opcións das que se dispón.

Nesta proba extráese líquido amniótico, sepáranse del as células do feto e cultívanse para averiguar a súa dotación cromosómica.