Bebegadis

Search
Close this search box.

Etapas do embarazo

Terceiro trimestre

No último trimestre e sobre todo a partir dos 8 meses, (36 semanas) de xestación, non é recomendable viaxar en avión polo risco de parto prematuro.

Os infeccións cutáneas por fungos poden presentarse sempre e son máis frecuentes en momentos de debilidade ou de estrés, como podería ser un embarazo.

Para tratalos, segundo a súa localización e intensidade, pódese esperar a despois do parto.

Se son fungos vaxinais entón si sería conveniente tratalos para evitar que a infección produza contraccións.

O sobrepeso nunca é bo, tampouco durante o embarazo, sobre todo ao final do mesmo, cando se está moi pesada; pode darse con maior frecuencia problemas co azucre ou coa tensión arterial.

Recoméndase facer unha dieta sa con moitos vexetais e facer exercicio, como camiñar cada día mínimo media hora, evitar os doces e as graxas para que o peso non suba máis do adecuado.

Os tactos vaxinais nunha muller con contraccións achega información sobre as características da pelvis, colo do útero, presentación fetal e estado da bolsa amniótica.

Só se dében facer os estritamente necesarios para evitar o risco de infeccións sobre todo en mulleres con bolsa amniótica rota.

Esta mancha recibe o nome de cloasma gravídico. A súa orixe é hormonal. Cando aparece recoméndase usar protección solar, reducir a exposición ao sol e utilizar pamelas ou chapeus para dar sombra á cara.

Basicamente pódese ir á piscina durante todo o embarazo fóra dos últimos días. Cando a muller expulsa o tapón mucoso que protexe a entrada do útero (isto ocorre os días próximos ao parto), aí si que non é aconsellable. Ata ese momento, si.

A inflamación de pés e nocellos son unha molestia frecuente durante o embarazo. Adoita darse especialmente durante a semana 23 ou 24 de xestación. Está provocada por factores homonales que aumentan a retención de líquidos.

Con todo, é recomendable que o consultes co teu xinecólogo para descartar hipertensión ou presenza de proteínas nos ouriños.

A partir da semana 38 en teoría o embarazo está terminado polo cal son máis frecuentes as dores de contraccións e máis intensos. De todos os xeitos sempre está ben ser revisada por un xinecólogo/a.

Se se sofren contraccións bastante prematuras á saída de contas, débese repasar en que momento prodúcense, que actividade está a realizarse, ou que esforzos, e tentar evitalos.

Se unicamente sófrense contraccións e non perdas nin outro síntoma, é pouco probable que sexa algo importante. Neste período, aparecen as contraccións de Braxton-Hicks, que son contraccións de preparación do útero para o parto, poden ser molestas pero non dolorosas, son irregulares, non é motivo de alarma.

Existen modificacións estruturais da caixa torácica que implican cambios nos volumes e capacidades pulmonares, que a medida que aumenta o útero gravido a gestante pode percibir como esa sensación de falta de aire, e que pode mellorar evitando posicións en decúbito supino a partir da 20 semana de xestación.

Se o bebé está en posición podálica, son o xinecólogo/a ou as/os comadronas quen tenta viralo. Non existe ningún exercicio que a nai poida facer para este labor.

De todos os xeitos sempre existiron partos de nádegas, se isto sucede, o pediatra debe revisar ao recentemente nado para asegurar que as cadeiras están en perfecto estado.